Skip to content

Vatten

Trädgårdar i södra Frankrike har både en intensiv värme och utsätts emellanåt för oerhört kraftiga regn. Jorden är ganska ofta mager vilket innebär att den har svårt att tillgodogöra sig och hålla vattnet över tid.

Genom att arbeta med sammansättningen av jorden och öka andelen humus/organiskt material ökar vi förmågan att hålla kvar fukt och näring. Dessutom får vi mikroorganismer i jorden att trivas och dessa hjälper träd och växter att bygga upp motståndskraft mot både vattenbrist och insektsangrepp.