Skip to content

Vår filosofi

Vi strävar efter att skapa trädgårdar som bidrar till kretsloppet.

Genom att undvika kemikalier i trädgården får vi insekts- och djurliv att trivas vilket skapar balans samtidigt som det är bättre för din hälsa och närmiljö.

Vi förbättrar jorden genom att arbeta med ekologiska material och zero waste. Zero waste innebär att vi tar tillvara och återför allt växtmaterial som blir över genom att klippa eller flisa ner det. Materialet kan sedan användas som jordförbättring eller marktäckning. Detta är ett bra sätt för att sänka marktemperaturen och förhindra avdunstning och dessutom behöver materialet inte transporteras bort.